Om Odd Molly

STORYN OM ODD MOLLY

Odd Molly är inte ett påhittat koncept.

Odd Molly är på riktigt.

We understood immediately that we had an idea worth building a company on. We saw something that was missing in fashion heaven and liked the idea of complementing the market, not just competing. Today, we know we were right.

Our commitment to an aesthetic design and feeling hasn’t changed. Vi kommer alltid att ge våra pennor fritt spelrum i en respektfull okunnighet om vad olika trender säger att vi borde göra. Vi kommer alltid att ta ställning för kvinnan som fenomen, långt bortom dagens ytliga värderingar. De här två sakerna är djupt rotade i Odd Mollys själ helt enkelt för att vi är ett företag byggt på människor, mänsklighet och engagemang.

Vårt budskap och vår design är på riktigt. Det är vilt vackert, uppriktigt och det behövs. Igår, idag och i framtiden.

Och ja, vi kommer alltid att argumentera kärleksfullt, utmana konventioner och samtidigt njuta av att skratta ofta med våra vänner.

Alla är ett ideal.

You are perfect because you are not.

Vive la difference!