Oddmolly.com använder cookies för att förbättra sin webbplats. Cookies för analyssyften har redan sparats. För ytterligare detaljer och information om hur man hanterar cookies, se våra integritets- och cookieriktlinjer.

TIME LEFT TO GET YOUR ODD DEAL OF THE DAY!
Dagar,
Timmar,
Minuter,
Sekunder

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Läs dessa villkor noggrant innan du börjar handla på Odd Molly Boutique Online ("webbshop"). När du besöker vår webbshop och gör inköp ger du ditt medgivande till villkoren i vår Policy för sekretess och säkerhet. Odd Molly förbehåller sig rätten att emellanåt göra ändringar i dessa villkor . Användare ansvarar själva för att känna till eventuella ändringar. Datum för denna uppdatering finns i slutet av dessa villkor. Använd inte denna webbshop om du inte godkänner villkoren.

Denna webbshop drivs av Odd Molly International AB (”Odd Molly”) När orden ”vi”, ”oss” och ”vår” nämns på webbplatsen avses Odd Molly. All information och alla verktyg och tjänster på webbplatsen Odd Molly som tillhandahålls av dig, användaren, är föremål för ditt godkännande av villkoren. Genom att beställa varor från Odd Molly godkänner du villkoren.

Information i webbshopen

På Odd Molly har vi gjort allt som står i vår makt för att undvika fel i webbshoppen. Emellertid kan det förekomma fel och ofullständigheter i information, texter, bilder, grafik och annat material. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.

Det är Odd Mollys avsikt att korrekt återge de varor som finns till försäljning i denna webbshop. Det går emellertid inte att garantera att färgerna i denna webbshop exakt återger varornas verkliga färger. Dessa avvikelser kan bero på din dators färg- och bildinställningar och därför kan vi inte garantera att färgerna är exakt samma som på din datorskärm.

Åtkomst till vår webbshop

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller ändra de tjänster vi erbjuder på vår webbshop utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för om denna webbshop är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Virus, dataintrång och andra överträdelser

Du får inte missbruka vår webbshop genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber, korrumperade data eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbshop, den server där vår webbshop förvaras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbshop. Du får inte attackera vår webbshop via en s.k. denial-of-service-attack (DOS) eller en distribuerad denial-of-service-attack.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av en distribuerad denial-of-service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av vår webbshop eller nedladdning av material som lagts upp på den eller på någon webbplats som är kopplad till den.

Länka till vår webbshop

Du kan länka till vår webbshop, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt goda rykte eller drar fördel av det. Sådan länkning måste följa vår policy för immateriell egendom som anges ovan i klausul 4.

Länkar från vår webbshop

I fall där vår webbshop innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Förekomsten av en länk till en annan webbplats innebär inte vårt underförstådda eller uttryckliga godkännande av webbplatsens leverantör, produkt eller tjänster. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå som resultat av din användning av dem eller din tillit till innehållet i dem.

Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning

Du godkänner att denna webbshop, inklusive innehållet, tillhandahålls gratis. Odd Molly kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan person för eventuella förluster eller skador av något slag som kan uppstå som resultat av obehörig användning av denna webbshop eller någon information som den innehåller.

Beställning

Denna webbshop är öppen 24 timmar per dag. Det kan emellertid hända att den måste hålla stängt på grund av underhåll.

När du gör en beställning måste du tillhandahålla dina personliga uppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att informationen är korrekt.

Genom att göra en beställning i denna webbshop, erbjuder du dig att köpa de varor som du har valt ut enligt dessa villkor. Vi kan efter eget gottfinnande acceptera eller avslå ditt erbjudande.

Kvittot som du tar emot när du klickar på ”Köp” är en automatisk bekräftelse som innebär att vi har tagit emot ditt inskickade anbud. Däremot innebär bekräftelsen inte att vi har accepterat ditt anbud och vi förbehåller oss rätten att avböja ditt anbud efter att du har tagit emot det automatiska kvittot. Vi kan inte garantera att alla varor som visas i denna webbshop finns på lager när du gör din beställning. Om varan som du har beställt har tagit slut kontaktar vi dig så snart som möjligt och ser till att du får full återbetalning. Odd Molly har rätten att avböja ditt anbud om vi inte får betalningsgodkännande.

Om vi accepterar ditt erbjudande tar du emot en beställningsbekräftelse via e-post från oss. Kontraktet mellan dig och Odd Molly gäller från den tidpunkt då beställningsbekräftelsen skickas per e-post till dig.

Vi accepterar endast anbud som görs via vår webbshop. Vi kan inte ta emot beställningar per telefon, e-post, brev eller fax.

Rättigheter gällande immateriell egendom

All information som publiceras av Odd Molly på denna webbshop utgör immateriell egendom som tillhör Odd Molly och får inte kopieras eller användas på något annat sätt.

Alla varor som finns till försäljning i denna webbshop är enbart avsedda för personligt och icke-kommersiellt bruk. Alla logotyper, designer, diagram, bilder, ikoner, texter, bilder och data i denna webbshop ägs eller licensieras av Odd Molly.

Odd Mollys varumärken inkluderar Odd Molly, Post Fire Dew och Celebrating Yourselves samt logotyperna för dessa varumärken. Användning av denna webbshop berättigar dig inte till att använda våra varumärken eller andra rättigheter gällande immateriell egendom som tillhör Odd Molly.

Force Majeure

Odd Molly ska hållas oansvariga från åtaganden och punktlighet gällande sina förpliktelser enligt villkoren för försäljning, om dessa förpliktelser förhindras, begränsas eller störs av någon anledning bortom Odd Mollys kontroll, inklusive men inte begränsat till, brand, översvämning, jordbävning, explosion, strejk eller annan händelse eller olycka (”Force Majeure”).

Tillämpliga lagar

Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt gällande lagar i ditt land, ska dessa villkor, samt alla tvister eller anspråk som uppstår härav och för användning eller inköp i denna webbshop, regleras av Sveriges rikes lag. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, eller brott eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.

Behöver du hjälp?

support@oddmolly.com eller ring +46 (0)8 522 28 552.

April 15, 2014

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software