Allmänna villkor

Allmänna villkor

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder oddmolly.com. När vi nämner oddmolly.com i detta dokument inkluderar detta följande webbplatser: vår mobila app, oddmolly.fi, oddmolly.no, de.oddmolly.com, oddmolly.dk och oddmolly.se. Genom att använda och göra beställningar på oddmolly.com godkänner du villkoren i vår Policy för sekretess. Odd Molly förbehåller sig rätten att emellanåt göra ändringar i dessa villkor . Användare ansvarar själva för att känna till eventuella ändringar. Datum för denna uppdatering finns i slutet av dessa villkor. Använd inte oddmolly.com om du inte godkänner villkoren.

oddmolly.com drivs av Odd Molly International AB (”Odd Molly”). När orden ”vi”, ”oss” och ”vår” nämns på webbplatsen avses Odd Molly. All information och alla verktyg och tjänster på webbplatsen Odd Molly som tillhandahålls av dig, användaren, är föremål för ditt godkännande av villkoren. Genom att beställa varor från Odd Molly godkänner du villkoren.

Information på oddmolly.com

Odd Molly gör sitt yttersta för att undvika felaktigheter på oddmolly.com, men information, text, bilder, grafik och annat material kan innehålla fel, eller vara ofullständig eller felaktig. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.

Odd Molly gör sitt bästa för att återge varor till försäljning på ett korrekt sätt på oddmolly.com, men vi kan inte garantera att färgerna du ser på oddmolly.com är exakt desamma som på själva varan. Dessa avvikelser kan bero på din dators färg- och bildinställningar och därför kan vi inte garantera att färgerna är exakt samma som på din datorskärm.

Åtkomst till oddmolly.com

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller ändra de tjänster vi erbjuder på oddmolly.com utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för om oddmolly.com är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

Virus, dataintrång och andra överträdelser

Du får inte missbruka oddmolly.com genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber, korrumperade data eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till oddmolly.com, servern där oddmolly.com lagras eller andra servrar, datorer eller databaser anslutna till oddmolly.com. Du får inte attackera oddmolly.com genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av oddmolly.com, eller nedladdning av material som lagts upp på oddmolly.com eller på någon webbplats som är kopplad till oddmolly.com.

Länkar till oddmolly.com

Du kan länka till oddmolly.com, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt goda rykte eller drar fördel av det. Sådan länkning måste följa vår policy för immateriell egendom som anges ovan i klausul 4.

Länkar från oddmolly.com

I fall där oddmolly.com innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Förekomsten av en länk till en annan webbplats innebär inte vårt underförstådda eller uttryckliga godkännande av webbplatsens leverantör, produkt eller tjänster. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå som resultat av din användning av dem eller din tillit till innehållet i dem.

Friskrivningsklausuler och ansvarsbegränsning

Du godkänner att oddmolly.com, inklusive innehållet, tillhandahålls gratis. Odd Molly kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan person för eventuella förluster eller skador av något slag som kan uppstå som resultat av obehörig användning av oddmolly.com eller någon information på oddmolly.com.

Beställning

oddmolly.com är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det kan emellertid hända att den måste hålla stängt på grund av underhåll.

När du gör en beställning måste du tillhandahålla dina personliga uppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att informationen är korrekt.
Genom att göra en beställning via oddmolly.com, erbjuder du dig att köpa de varor som du har valt ut enligt dessa villkor. Vi kan efter eget gottfinnande acceptera eller avslå ditt erbjudande.

Kvittot som du tar emot när du klickar på ”Köp” är en automatisk bekräftelse som innebär att vi har tagit emot ditt inskickade anbud. Däremot innebär bekräftelsen inte att vi har accepterat ditt anbud och vi förbehåller oss rätten att avböja ditt anbud efter att du har tagit emot det automatiska kvittot. Vi kan inte garantera att alla varor som visas på oddmolly.com finns på lager när du gör din beställning. Om varan som du har beställt har tagit slut kontaktar vi dig så snart som möjligt och ser till att du får full återbetalning. Odd Molly har rätten att avböja ditt anbud om vi inte får betalningsgodkännande.

Om vi accepterar ditt erbjudande tar du emot en beställningsbekräftelse via e-post från oss. Kontraktet mellan dig och Odd Molly gäller från den tidpunkt då beställningsbekräftelsen skickas per e-post till dig. Vid misstanke om bedrägeri kan vi avbryta ditt inköp för vidare utredning.

Vi kan endast ta emot erbjudanden som görs via oddmolly.com. Vi kan inte ta emot beställningar per telefon, e-post, brev eller fax.

Rättigheter gällande immateriell egendom

All information som publiceras av Odd Molly på oddmolly.com utgör immateriell egendom som tillhör Odd Molly och får inte kopieras eller användas på något annat sätt.

Alla varor till försäljning på oddmolly.com är endast till för personligt och icke-kommersiellt bruk. Alla logotyper, designer, diagram, bilder, ikoner, texter, bilder och data på oddmolly.com ägs eller licensieras av Odd Molly.

Odd Mollys varumärken inkluderar Odd Molly, Post Fire Dew och Celebrating Yourselves samt logotyperna för dessa varumärken. Användning av oddmolly.com berättigar dig inte till att använda våra varumärken eller andra rättigheter gällande immateriell egendom som tillhör Odd Molly.

Force Majeure

Odd Molly ska hållas oansvariga från åtaganden och punktlighet gällande sina förpliktelser enligt villkoren för försäljning, om dessa förpliktelser förhindras, begränsas eller störs av någon anledning bortom Odd Mollys kontroll, inklusive men inte begränsat till, brand, översvämning, jordbävning, explosion, strejk eller annan händelse eller olycka (”Force Majeure”).

Tillämpliga lagar

Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt gällande lagar i ditt land, ska dessa villkor, samt alla tvister eller anspråk som uppstår härav och för användning eller inköp på oddmolly.com, regleras av Sveriges rikes lag. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, eller brott eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.

Du kan också göra din reklamation via Europakommissionens webbplats för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr.

Behöver du hjälp?

support@oddmolly.com eller ring +46 (0)8 522 28 552.
gdpr@oddmolly.com för alla specifika GDPR-relaterade frågor.

Maj 18, 2018

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software